niedziela, 09 lipiec 2017 11:41

Lectio divina do Ewangelii św. Marka (2)

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-7519-304-6
Objętość:
172 s.
Format: 115x165 mm
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017

Opis

W drugim tomie lectio divina do Ewangelii św. Marka rozważane są teksty od 30,20 do 6,6. Autor komentuje następujące tematy: Jezus "w domu", oszczerstwa uczonych w Piśmie, prawdziwi krewni Jezusa, nauczanie w przypowieściach, cztery cuda, Jezus w Nazarecie.

Innocenzo Gargano, kameduła, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio. Niezwykły profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Kościoła w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesięcioleci zajmuje się odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Kościoła i wierzącego ludu. Autor licznych publikacji, współautor różnych prac zbiorowych i opracowań słowników teologii i duchowości. Opublikował około trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów św. Pawła.

 

 

Published in Biblistyka
wtorek, 28 marzec 2017 14:07

Lectio divina do Ewangelii św. Marka

Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-7519-428-9
Objętość:
176 s.
Format: 115x165 mm
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017

Opis

W pierwszym tomie lectio divina do Ewangelii św. Marka rozważane są teksty od 1,1 do 3,35. Autor komentuje następujące tematy: pierwsze wystąpienie Jezusa, powołanie pierwszych uczniów, nauczanie Jezusa w Kafarnaum, uzdrowienie opętanego, teściowej Piotra, trędowatego, paralityka, działalność Jezusa w okolicy Kafarnaum, powołanie celnika Lewiego, uzdrowienie w szabat, wybór Dwunastu, oszczerstwa uczonych w Piśmie, grzech nie do odpuszczenia, niepokój Matki i krewnych Jezusa.

Innocenzo Gargano, kameduła, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio. Niezwykły profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Kościoła w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesięcioleci zajmuje się odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Kościoła i wierzącego ludu. Autor licznych publikacji, współautor różnych prac zbiorowych i opracowań słowników teologii i duchowości. Opublikował około trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów św. Pawła.

 

 

Published in Biblistyka

Niniejszy tomik jest kontynuacją kompletnej lectio Ewangelii św. Mateusza i jego pierwsze rozdziały nawiązują do tego, co autor wyłożył już w zwięzłym komentarzu do Ewangelii Dzieciństwa. W centrum tych uwag do pierwszej wielkiej sekcji Mateuszowego tekstu znajduje się Kazanie na górze. Na jego początku odkrywamy błogosławieństwa. Czy należy je interpretować jako „manifest etyczny” chrześcijańskiego postępowania? „Wydaje mi się, że fragment ten nie jest jakimś wykazem, nie «opisuje» rzeczy, które trzeba zrobić lub których robić nie należy, ale po prostu szkicuje ikonę Jezusa z Nazaretu. Inaczej mówiąc, wydaje mi się, że każde z tych błogosławieństw jest jakimś szczególnym odcieniem jednej tajemnicy Osoby Jezusa z Nazaretu. W rzeczywistości to On jest syntezą wszystkich błogosławieństw, to On jest ubogi w Duchu, to On jest smutny, to On jest cichy, to On pragnie i łaknie sprawiedliwości, to On jest miłosierny, to On jest czystego serca, to On czyni pokój i to On jest prześladowany dla sprawiedliwości. (…) Dlatego interioryzacja tego tekstu i pójście za Jezusem są tym samym” (fragment książki).

 

ISBN: 978-83-7519-272-8
Format: 115x165 mm
Objętość: 248 stron
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014

Published in Religia

Opis

Obecny tom jest kontynuacją poprzedniego lectio divina Ewangelii św. Mateusza, które poświęcone było Kazaniu na górze (tzw. pierwszej mowie Jezusa). Autor analizuje w nim dziewięć cudów Jezusa (8,1-9,38) oraz tzw. drugą mowe Jezusa – Mowę apostolską (rozdz. 10).

ISBN: 978-83-7519-275-9

Format: 115 x 165 mm
Objętość: 192 strony
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

 

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (3).  Cuda i mowa misyjna, INNOCENZO GARGANO, modlitewniki, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  nowo wydane, nowowydane.pl

Published in Religia

Opis

Tom 4 Lectio divina Ewangelii św. Mateusza omawia tzw. trzecią mowę Jezusa, nazywaną Mową w przypowieściach. Zawiera ona długie wprowadzenie, określane zwykle jako sekcja narracyjna (rozdz. od 11 do 12), natomiast właściwa mowa znajduje się w całym rozdziale 13 (ww. 1-52).
W swojej drugiej mowie, określanej przez egzegetów Mową apostolską, Jezus nakreślił zasadnicze linie metodologiczne misji Dwunastu, natomiast w pierwszej, Kazaniu na górze, wskazał podstawowe treści tejże misji.
Z kolei w obecnej trzeciej mowie – Mowie w przypowieściach –  jak się zdaje, Jezus chce przedstawić konkretne przykłady przepowiadania, aby dwunastu apostołów i ich następcy w możliwe najbardziej praktyczny sposób nauczyli się, jaką formę powinno zawsze przyjmować ich przepowiadanie lub katecheza.

ISBN: 978-83-7519-309-1

Format: 115 x 165 mm
Objętość: 164 strony
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (4), INNOCENZO GARGANO, modlitewniki, pomoce dydaktyczne, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  tania książka, nowo wydane, nowowydane.pl

Published in Religia
poniedziałek, 16 maj 2016 17:21

Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza (5)

Opis

Tom 5 Lectio divina Ewangelii św. Mateusza omawia tzw. czwartą mowę Jezusa, nazywaną Mową kościelną. Zawiera ona długie wprowadzenie, określane zwykle jako sekcja narracyjna (rozdz. 13,53 – 17,27), natomiast właściwa mowa znajduje się w  rozdziale 18,1-35.
W swojej drugiej mowie, określanej przez egzegetów Mową apostolską, Jezus nakreślił zasadnicze linie metodologiczne misji Dwunastu, natomiast w pierwszej, Kazaniu na górze, wskazał podstawowe treści tejże misji. W  trzeciej mowie – Mowie w przypowieściach –  Jezus przedstawił konkretne przykłady przepowiadania, aby dwunastu apostołów i ich następcy w możliwe najbardziej praktyczny sposób nauczyli się, jaką formę powinno zawsze przyjmować ich przepowiadanie lub katecheza. 
Z kolei w obecnej czwartej mowie – Mowie kościelnej – Jezus pragnie pouczyć apostołów o nowej rzeczywistości, jaką On postanawia zbudować wokół siebie. Jest to mowa do uczniów o życiu wspólnoty.

 

ISBN:  978-83-7519-325-1
Format: 115 x 165 mm
Objętość: 220 str.
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Dziesięć ikon życia konsekrowanego, Pier Giordano Cabra, modlitewniki, pomoce dydaktyczne, wiara, teologia, pomoce duszpasterskie, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  tania książka, nowo wydane, nowowydane.pl

Published in Religia
poniedziałek, 16 maj 2016 16:08

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (6)

Opis

Tom 6 Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza przedstawia sekcję narracyjną piątej mowy Jezusa – Mowy eschatologicznej (rozdz. 19,1 – 22,46). Sekcja narracyjna tej piątej mowy jest dość obszerna. Przedstawione są w niej dwa stanowiska ludzi wobec Jezusa, głoszącego nadejście królestwa Bożego: ludzi, którzy chętnie za Nim podążają i którzy są przez Niego obdarzeni darami uzdrowienia i mądrości, oraz ludzi, którzy z trudem rozpoznają w Nim proroka, a tym bardziej Mesjasza, dochodzą wręcz do nienawiści do Niego i wyeliminowania Go fizycznie.
Właściwa Mowa eschatologiczna znajduje się w rozdziałach 24 i 25. Jezus poucza apostołów o tym, co ma nastąpić w czasach ostatecznych. Zostanie ona omówiona w kolejnym tomiku lectio divina (7)

 

ISBN: 978-83-7519-375-2

Format: 115x165 mm
Objętość: 166 strony
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (4), INNOCENZO GARGANO, modlitewniki, pomoce dydaktyczne, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  tania książka, nowo wydane, nowowydane.pl

Published in Religia
poniedziałek, 16 maj 2016 15:52

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (7)

Opis

Tom 7 Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza omawia tzw. piątą mowę Jezusa, nazywaną Mową eschatologiczną.  Znajduje się ona w rozdziałach 24 i 25.
W swojej drugiej mowie, określanej przez egzegetów Mową apostolską, Jezus nakreślił zasadnicze linie metodologiczne misji Dwunastu, natomiast w pierwszej, Kazaniu na górze, wskazał podstawowe treści tejże misji. W trzeciej mowie – Mowie w przypowieściach – Jezus przedstawił konkretne przykłady przepowiadania, aby dwunastu apostołów i ich następcy w możliwe najbardziej praktyczny sposób nauczyli się, jaką formę powinno zawsze przyjmować ich przepowiadanie lub katecheza. W czwartej mowie – Mowie kościelnej – Jezus pragnie pouczyć apostołów o nowej rzeczywistości, jaką On postanawia zbudować wokół siebie. Jest to mowa do uczniów o życiu wspólnoty.
Z kolei w obecnej piątej mowie – Mowie eschatologicznej – Jezus poucza apostołów o tym, co ma nastąpić w czasach ostatecznych.

Spis treści

Wprowadzenie
Usytuowanie w kontekście biblijnym
Mt 23,1-12 
Nie mistrzowie i nie ojcowie, tylko uczniowie
Wcześniejsze wydarzenia historyczne
„Nowość” i tradycja
Surowy i bardzo trudny tekst
W stylu prorockim, ale z goryczą
Rozdział antyfaryzejski
Wzmianka o „tym pokoleniu”
Lamentacja prorocka 
Podwójne odniesienie
Dwie różne perspektywy
Katedra Mojżesza 
Kościół nie składa się z herosów
Droga „Mateuszowa”
Znaczenie rozeznawania
Część opinii publicznej 
Szacunek i równa godność
Perspektywa chrześcijańska

Mt 23,13-22
Tekst budzący strach
„Biada” i błogosławieństwa
Ryzyko manipulacji 
Sens pierwszego oskarżenia
Niebezpieczeństwa prozelityzmu
Ślepi przewodnicy i labirynt
Jak postępować z przysięgami
Mt 23,23-32 
Szacunek dla hierarchii wartości
„Caritas ordinata”
Rzeczy najważniejsze
Istotne jest wnętrze
Dzieci proroków
Mt 23,33-39
Surowa groźba
Płacz nad Jerozolimą 
Nadzieja w rozpaczy

MOWA ESCHATOLOGICZNA
Ostatnie publiczne słowa Jezusa
Podział mowy
Królestwo jest blisko
Prorok Daniel jako tło
„Potraktują was tak samo”
Metafora rzeki i drzewa 
Tajemnica licznych cierpień
„Paruzja / dzień Pański”
Mt 24,1-14 
Ostatnie gesty/słowa Jezusa
Lecz przyszłość jest owiana tajemnicą
Piąta cecha Kościoła 
Wytrwałość i dar męczeństwa
Znaki bliskości paruzji 
Mt 24,15-19
Czas, którego nie można stracić 
Nie ma już czasu do stracenia! 
Mt 24,20-28 
Wielki ucisk
Konieczność rozeznawania
Mt 24,29-31 
Hipotezy apokaliptyczne leżące u podstaw mowy
Znak Syna Człowieczego 
Imię ponad wszelkie inne imię
Mt 24,32-44 
Kwiat migdałowca i pęd figowca
Niebezpieczeństwo błędnego zrozumienia
„Lectio difficilior” 
Istota przesłania Mateusza
Powróci w sposób nagły i niespodziewany
Jak postępować w „międzyczasie”?
Mt 24,45-51 
Pierwsza przypowieść
„Niebezpieczna” odpowiedzialność
Prymat życia i rozeznawania 
Sługa wierny i sługa niegodziwy

Mt 25,1-13
Dziesięć panien
Zapasowa oliwa i lampa
Oliwa jest niepodzielna
Ogień, światło i słowo
Mt 25,14-30
Przypowieść o talentach
Mateusz, który rozwija Marka
Każdemu daje się „secundum mensuram suam”
Przesłanie Mateusza 
Problemem nie jest ilość
Głębsza sugestia
Los złego sługi 
Mt 25,31-46
Sąd ostateczny?
Jezus i Jego uczniowie
Syn Człowieczy w chwale
Paradoksalny widok
Widowisko, które wprawia w osłupienie
Wiele możliwych interpretacji 
Wolą Boga jest zbawienie wszystkich
Bezkresne horyzonty łaski
„Mnieście to uczynili”
Tragedia zatracenia
Podstawowa bibliografia

ISBN: 978-83-7519-386-2

Format: 115x165 mm
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (4), INNOCENZO GARGANO, modlitewniki, pomoce dydaktyczne, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  tania książka, nowo wydane, nowowydane.pl

Published in Religia