poniedziałek, 16 maj 2016 15:52

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (7)

NowoWydane - DEHON - Lectio divina do Ewangelii Mateusza (7) - Gargano  Innocenzo NowoWydane - DEHON - Lectio divina do Ewangelii Mateusza (7) - Gargano Innocenzo DEHON - Śmierć papieża - Lectio divina do Ewangelii Mateusza (7) - Gargano Innocenzo

Opis

Tom 7 Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza omawia tzw. piątą mowę Jezusa, nazywaną Mową eschatologiczną.  Znajduje się ona w rozdziałach 24 i 25.
W swojej drugiej mowie, określanej przez egzegetów Mową apostolską, Jezus nakreślił zasadnicze linie metodologiczne misji Dwunastu, natomiast w pierwszej, Kazaniu na górze, wskazał podstawowe treści tejże misji. W trzeciej mowie – Mowie w przypowieściach – Jezus przedstawił konkretne przykłady przepowiadania, aby dwunastu apostołów i ich następcy w możliwe najbardziej praktyczny sposób nauczyli się, jaką formę powinno zawsze przyjmować ich przepowiadanie lub katecheza. W czwartej mowie – Mowie kościelnej – Jezus pragnie pouczyć apostołów o nowej rzeczywistości, jaką On postanawia zbudować wokół siebie. Jest to mowa do uczniów o życiu wspólnoty.
Z kolei w obecnej piątej mowie – Mowie eschatologicznej – Jezus poucza apostołów o tym, co ma nastąpić w czasach ostatecznych.

Spis treści

Wprowadzenie
Usytuowanie w kontekście biblijnym
Mt 23,1-12 
Nie mistrzowie i nie ojcowie, tylko uczniowie
Wcześniejsze wydarzenia historyczne
„Nowość” i tradycja
Surowy i bardzo trudny tekst
W stylu prorockim, ale z goryczą
Rozdział antyfaryzejski
Wzmianka o „tym pokoleniu”
Lamentacja prorocka 
Podwójne odniesienie
Dwie różne perspektywy
Katedra Mojżesza 
Kościół nie składa się z herosów
Droga „Mateuszowa”
Znaczenie rozeznawania
Część opinii publicznej 
Szacunek i równa godność
Perspektywa chrześcijańska

Mt 23,13-22
Tekst budzący strach
„Biada” i błogosławieństwa
Ryzyko manipulacji 
Sens pierwszego oskarżenia
Niebezpieczeństwa prozelityzmu
Ślepi przewodnicy i labirynt
Jak postępować z przysięgami
Mt 23,23-32 
Szacunek dla hierarchii wartości
„Caritas ordinata”
Rzeczy najważniejsze
Istotne jest wnętrze
Dzieci proroków
Mt 23,33-39
Surowa groźba
Płacz nad Jerozolimą 
Nadzieja w rozpaczy

MOWA ESCHATOLOGICZNA
Ostatnie publiczne słowa Jezusa
Podział mowy
Królestwo jest blisko
Prorok Daniel jako tło
„Potraktują was tak samo”
Metafora rzeki i drzewa 
Tajemnica licznych cierpień
„Paruzja / dzień Pański”
Mt 24,1-14 
Ostatnie gesty/słowa Jezusa
Lecz przyszłość jest owiana tajemnicą
Piąta cecha Kościoła 
Wytrwałość i dar męczeństwa
Znaki bliskości paruzji 
Mt 24,15-19
Czas, którego nie można stracić 
Nie ma już czasu do stracenia! 
Mt 24,20-28 
Wielki ucisk
Konieczność rozeznawania
Mt 24,29-31 
Hipotezy apokaliptyczne leżące u podstaw mowy
Znak Syna Człowieczego 
Imię ponad wszelkie inne imię
Mt 24,32-44 
Kwiat migdałowca i pęd figowca
Niebezpieczeństwo błędnego zrozumienia
„Lectio difficilior” 
Istota przesłania Mateusza
Powróci w sposób nagły i niespodziewany
Jak postępować w „międzyczasie”?
Mt 24,45-51 
Pierwsza przypowieść
„Niebezpieczna” odpowiedzialność
Prymat życia i rozeznawania 
Sługa wierny i sługa niegodziwy

Mt 25,1-13
Dziesięć panien
Zapasowa oliwa i lampa
Oliwa jest niepodzielna
Ogień, światło i słowo
Mt 25,14-30
Przypowieść o talentach
Mateusz, który rozwija Marka
Każdemu daje się „secundum mensuram suam”
Przesłanie Mateusza 
Problemem nie jest ilość
Głębsza sugestia
Los złego sługi 
Mt 25,31-46
Sąd ostateczny?
Jezus i Jego uczniowie
Syn Człowieczy w chwale
Paradoksalny widok
Widowisko, które wprawia w osłupienie
Wiele możliwych interpretacji 
Wolą Boga jest zbawienie wszystkich
Bezkresne horyzonty łaski
„Mnieście to uczynili”
Tragedia zatracenia
Podstawowa bibliografia

ISBN: 978-83-7519-386-2

Format: 115x165 mm
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

Lectio divina do Ewangelii Mateusza (4), INNOCENZO GARGANO, modlitewniki, pomoce dydaktyczne, wiara, teologia, księgarnia internetowa Dehon, wydawnictwo Dehon, księża sercanie, nowości książkowe, nowe wydawnictwa, bestsellery,  tania książka, nowo wydane, nowowydane.pl

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl