wtorek, 24 maj 2016 15:17

Skauting Polski

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Skauting Polski - Gerard Szmyd NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Skauting Polski - Gerard Szmyd Oficyna Wydawnicza Impuls - Skauting Polski - Gerard Szmyd

Opis

Ojczyzną skautingu jest Anglia. Początkowo był on wojskową organizacyą wywiadowczą młodzieży, powstałą w czasie wojny boerskiej; później rozwinął się za inicyatywą i kierownictwem jenerała Baden-Powella w organizacyę o charakterze wyłącznie wychowawczym. Zachowano zewnętrzną formę wojskową w celu łatwiejszego zrzeszenia młodzieży i w celu wyrobienia karności.

Więcej

Z Anglii przeszedł ten ruch do wszystkich prawie krajów Europy i do Ameryki. W Polsce rozwinął się najpierw w jej południowej części zwanej »Galicyą« na gruncie »Sokoła«. Przy końcu ostatniego dziesiątka lat powstały przy Sokole Macierzy we Lwowie t. zw. »Związki młodzieży sokolej«, z których w roku 1910 zorganizowano pierwsze drużyny skautowe. Popiera je gorliwie Sokół-Macierz, Tow. Naucz. Szk. Wyższ. i Rada Szk. Kraj. Zgodzono się tu na oddanie patronatu nad całą organizacyą skautową gniazdom sokolim pod naczelnem kierownictwem »Związku« tych gniazd. W r. 1911 wychodzi pierwszy podręcznik skautowy (»Skauting« A. Małkowskiego) a od 15/X. tego samego roku zaczyna wychodzić organ urzędowy »Naczelnictwa skautowego« p. t. »Skaut«, ukazujący się z przerwą roczną (1915) po dziś dzień. Młodzież przeważnie szkolna przystąpiła do skautingu z wielkim zapałem i to tak młodzież męska jak i żeńska, ta ostatnia tworząc własne oddzielne drużyny.

 

Również i w zaborze pruskim powstaje ten ruch tłumiony przez zaborców, a w ubiegłym roku przez władze pruskie rozwiązany. W Królestwie Polskiem przed wojną były związki skautowe tajne, obecnie podczas wojny rozwinął się liczebnie, lecz pod względem rzeczywistej wartości przedstawia wiele do życzenia z powodu usunięcia tu i ówdzie na drugi plan momentu wychowawczego a wysuwanie innych mniej pożądanych. Wśród Polonii amerykańskiej zakładają skauting księża i nauczyciele polskich szkół parafialnych pod patronatem »Pol. Zw. Katol.« i »Pol. Biura Rady narod.“... więcej znajdziecie w książce... zapraszamy do lektury.

ISBN: 978-83-7850-666-9

Format: A5
Objętość: 36 stron
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2014

 

Skauting Polski, Gerard Szmyd, historia, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl