poniedziałek, 01 sierpień 2016 11:47

Ryngraf. Pamięć i tradycja. Symbole przynależności narodowej

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Ryngraf. Pamięć i tradycja. Symbole przynależności narodowej - Bujanowicz Lech NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Ryngraf. Pamięć i tradycja. Symbole przynależności narodowej - Bujanowicz Lech Oficyna Wydawnicza Impuls - Ryngraf. Pamięć i tradycja. Symbole przynależności narodowej - Bujanowicz Lech

Opis

Rodzaj medalionu w kształcie tarczy, ozdobionego rysunkiem o tematyce religijnej i/lub patriotycznej.Nazwa wywodzi się z niemieckiego ringkragen, oznaczającego część blachy napierśnej zwanej obojczykiem, służącej jako ochrona przed ciosami przeciwnika, z czasem jednak funkcja obronna zaczęła ustępować funkcji ozdobnej i już w XVI w. ryngraf, ozdobiony motywami maryjnymi, noszony był samodzielnie, bez reszty zbroi, by w XVII w. ostatecznie przekształcić się w ozdobę religijno-patriotyczną, popularną zwłaszcza wśród konfederatów barskich (druga połowa XVIII w.).

W tym samym czasie ryngrafy pojawiają się też na ścianach polskich dworków, sprawując symboliczną opiekę nad ich mieszkańcami. Dziś zminiaturyzowane ryngrafy, srebrne lub złocone, ozdobione przeważnie podobizną Matki Boskiej Ostrobramskiej, odgrywają rolę zwyczajowego podarunku – z okazji chrztu lub np. promocji oficerskiej. Tradycja tak pojmowanego ryngrafu sięga XIX w.

Ryngraf narodził się w Europie Zachodniej – pierwsze europejskie ryngrafy ozdabiane były zwyczajowo herbem, czasem w towarzystwie inicjałów monarchy. Wszystkie zachowane do dzisiaj ryngrafy ozdobione są wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem – od połowy XVII w. był to obowiązkowo portret Matki Boskiej Częstochowskiej, od początku XIX w. do ryngrafu dołączyła Matka Boska Ostrobramska – obie na tle orła w koronie.

W swej historii ryngraf pozostał jednak przede wszystkim atrybutem rycerza-żołnierza, symbolem patriotycznego zapału i znakiem Bożej (a przede wszystkim – Maryjnej) opieki. Nie tylko konfederaci barscy, ale i powstańcy krakowscy z 1846 r. czy żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych manifestowali swe przywiązanie do ryngrafu. Powszechnie znany jest też kult, jakim ryngraf z Matką Boską Ostrobramską otaczał Józef Piłsudski – złocony medalik został pochowany wraz z Marszałkiem. Podczas II wojny światowej wielu żołnierzy, wzorem pradziadów powstańców, nosiło na piersi ryngrafy. I choć w czasach powojennych oficjalnie je z wojska wycofano, ich tradycja przetrwała.

Spis treści

Ryngraf

Ryngrafy rycerstwa

Konfederacja barska

Ryngrafy z okresu Królestwa Kongresowego

Ryngrafy z okresu powstania styczniowego

Ryngrafy patriotyczno-religijne

Ryngrafy patriotyczno-wojskowe

II wojna światowa i okupacja

Ryngrafy współczesne

Bibliografia

Bujanowicz

 

ISBN:  978-83-7850-856-4
Format: B5
Objętość: 358 str.
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016

"Szkoła za lasem", Rossman Jan, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl