Kup Tę Książkę

ISBN: 978-83-8095-070-2
Objętość: 256 s.
Oprawa: miękka
Format: B5
Rok wydania: 2016

Opis

Monografia składa się z trzech części: pierwsza koncentruje się wokół warunków socjalizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni informacyjnej; druga porusza problematykę zagrożeń w przestrzeni wirtualnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie; trzecia poświęcona jest tematyce dotyczącej przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji oraz nowych wyzwań dla nauczycieli i uczniów z tym związanych. 

Z recenzji dr hab. Jolanty Zielińskiej, prof. UP im. KEN w Krakowie
[…] monografia wpisuje się w dyskurs społeczno-medialno-naukowy nad postrzeganiem i zaspokajaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych w zmieniającej się dynamicznie na skutek rozwoju nowoczesnych technologii rzeczywistości edukacyjnej. […] Należy podkreślić, że zbiór wszystkich tekstów posiada zarówno dużą wartość teoretyczną, jak i praktyczną. Na pewno zaś pragmatyczną, pokazuje bowiem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako pełnoprawnych członków rzeczywistości szkolnej. Lektura […] książki uwidacznia, jak mogą spojrzeć na ten problem zarówno osoby pełno-, jak i niepełnosprawne, praktycy i teoretycy, humaniści i inżynierowie. Tworzy tym samym przestrzeń i pozytywny klimat do podejmowania zmian edukacyjnych w polskiej szkole, co jest niezmiernie istotne, zwłaszcza w kontekście postępującej inkluzji osób niepełnosprawnych.

Spis treści

Wstęp   


Część I
Warunki socjalizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni informacyjnej


Alicja Giermakowska, Karol Bidziński 
Przestrzeń informacyjna jako miejsce generowania i realizacji specjalnych
potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży 
Władysława Pilecka
Osoba z niepełnosprawnością w reklamie i jej społeczny odbiór
Agnieszka Lasota
Świat realny i wirtualny społeczną przestrzenią transmisji 
międzypokoleniowej    
Paweł Kurtek
O złożoności schematów poznawczych młodzieży z lekką niepełnosprawnością  
intelektualną dotyczących osób znaczących
Elżbieta M. Minczakiewicz
Dziecko ze sprzężoną niepełnosprawnością w przestrzeni medialnej   
Waldemar Lib
Kompetencje komunikacyjne uczniów szkoły podstawowej
Sprawozdanie z badań       
Ewa Boksa
Ocena poziomu kompetencji komunikacyjnej „pokolenia Google” 
z perspektywy nowoczesności i postępu   Część II
Zagrożenia w przestrzeni wirtualnej i działania profilaktyczne


Irena Pufal-Struzik 
Agresywne zachowania młodzieży w sieci. Perspektywa potrzeb agresora i ofiary      
Wojciech Walat
Trudności wychowawcze wynikające z siecioholizmu młodzieży gimnazjalnej
Sprawozdanie z badań    
Anna Ozga
Media elektroniczne wyzwaniem dla rodzica XXI wieku    
Sylwester Bębas
Rodzice wobec zagrożeń a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
w cyberprzestrzeni   
Wioleta Adamczyk-Bębas
Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy 


Część III
Przestrzeń informacyjna i komunikacyjna w edukacji. Nowe wyzwania
dla nauczycieli i uczniów 


Bartłomiej Gołek
O potrzebie aktywności poznawczej nauczycieli w społeczeństwie
opartym na wiedzy    
Barbara Skałbania
Porada pisemna jako przestrzeń komunikacji i współpracy. Analiza tekstu  
Karol Bidziński 
Opinie nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na temat
technologii informacyjno-komunikacyjnych jako potencjalnego narzędzia 
pozyskiwania wsparcia zawodowego   
Sławomir Koziej, Izabela Jaros
Technologie mobilne we wczesnej edukacji    
Małgorzata Paplińska
Uczniowie niewidomi i słabowidzący w świecie gier komputerowych
a integracja społeczna 

 

 

 

Published in Edukacja i pedagogika