poniedziałek, 07 maj 2018 13:35

Furtka

NowoWydane - DEHON - Furtka - Aleksandra Błahut-Kowalczyk NowoWydane - DEHON - Furtka - Aleksandra Błahut-Kowalczyk DEHON - Furtka - Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Kup Tę Książkę

Tytuł: Furtka
Autor:
Aleksandra Błahut-Kowalczyk
ISBN:
978-83-7519-468-5
Objętość:
80 s.
Format: 115x195
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2018

Opis

Jak można więc ostatecznie pojąć ową furtkę? Podpowiada Ewangelia: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mateusz 7,13-14). Teolodzy, odnosząc się do powyższego fragmentu, snują hipotezę, że w wypowiedzi tej Jezus wskazuje na swój krzyż, jako na bramę. Chyba najpiękniej w polskiej poezji napisał o tym Cyprian Norwid w Vademecum: „– Gdzież się podział krzyż? / – Stał się nam bramą” (Krzyż i dziecko). Patrząc na to z tego punktu widzenia, tytułowa „Furtka”, rozumiana za Ewangelią jako „ciasna brama” i „wąska droga”, staje się miejscem, w którym każdy chrześcijanin podążający do Jeruzalem Niebieskiego – ostatecznego Miasta Świętego musi kiedyś stanąć… Ze Wstępu

Aleksandra Błahut-Kowalczyk, urodzona w Cieszynie, luterańska teolog i diakon w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, publicystka, autorka kilku książek z rozważaniami biblijnymi i tomiku poezji Przystanek Cisza, zaangażowana w pracę duszpasterską wśród kobiet i ekumenię

 

 

DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel.: +48 12 290-52-98, 290-52-93
fax: wew.: 713

www.wydawnictwo.net.pl