środa, 03 sierpień 2016 14:00

Rocznik harcerski. Zbiór przepisów obowiązujących w ZHP

NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Rocznik harcerski. Zbiór przepisów obowiązujących w ZHP - Sedlaczek Stanisław NowoWydane - Oficyna Wydawnicza Impuls - Rocznik harcerski. Zbiór przepisów obowiązujących w ZHP - Sedlaczek Stanisław Oficyna Wydawnicza Impuls - Rocznik harcerski. Zbiór przepisów obowiązujących w ZHP - Sedlaczek Stanisław

Opis

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

 

Reprinty: reprint wydania, [1928]. "ROCZNIK HARCERSKI".

Kalendarz Harcerski na rok 1924“ wydany przed kilku laty, spełnił swe zadanie, dostarczając harcerstwu, Przyjaciołom Ruchu i społeczeństwu szeregu wiadomości i informacyj — przyczyniając się do pogłębienia zrozumienia Harcerstwa i do jego propagandy. O celowości Kalendarza świadczy najlepiej rozejście się jego całkowite, tak że z kilkotysięcznego nakładu pozostało kilkadziesiąt ostatnich egzemplarzy.

Powodzenie owej pierwszej próby upoważnia do nadziei, że i „Rocznik Harcerski na rok 1928“, który puszczamy dziś w świat, przyniesie pożytek Harcerstwu, a przez nie Sprawie, której służymy.
Rocznik ma nieco inny charakter od swego poprzednika: położyliśmy w nim nacisk na zebranie przepisów obowiązujących w Związku Harcerstwa Polskiego, chcąc zapełnić dotkliwą lukę takiego wydawnictwa. Rzucenie bowiem przepisów organizacyjnych w różnych miejscach różnych wydawnictw utrudnia, jeżeli nie uniemożliwia dokładną ich znajomość, a co za tym idzie, realizowanie i — co nie najmniej ważne — pracę nad ich uproszczeniem 
i przystosowaniem do życia.

„Kalendarz“ zawiera materjały charakteryzujące przede-
wszystkiem ideologję i metodykę Harcerstwa — „Rocznik“ charakteryzuje głównie organizację — ale nie tylko o niej traktuje. Podaliśmy parę artykułów treści ogólniejszej, a wśród przepisów i instrukcyj, które drukujemy, znajdzie czytelnik nie tylko dotyczące form organizacyjnych, ale i sporo takich, które związane są ściśle z treścią i metodyką pracy.

Kto brał udział w pracy społecznej w Polsce przekonał się zapewne, jak trudno ją systematycznie organizować. Oby dla Harcerstwa ten Rocznik był impulsem do lepszego zorganizowania się: może nie przez treść swą bezpośrednio, bo ona właśnie wskaże, ile jest w tej organizacji niedociągnięć, braków, a może i niezgodności — ale przez sam fakt zebrania norm organizacyjnych, które przez szereg lat narastały.
Tworzyliśmy przecież Związek Harcerstwa Polskiego bez doświadczenia, jak budować wielką organizację w nowych warunkach — w wolnej Polsce powstawało wolne, wielkie, niezależne od żadnych czynników nieharcerskich zrzeszenie młodzieży i dorosłych, harcerzy i nieharcerzy — powstawało z czterech różnych organizacyj, wyrosłych w konspiracji lub pod wpływem konspiracyj.

W roku 1928 właśnie, pierwszego listopada, obchodzić będziemy dziesięciolecie ideowego i moralnego zjednoczenia się Harcerstwa Polskiego na Zjeździe Lubelskim, który powołał Naczelną Radę Harcerską dla przeprowadzenia połączenia także organizacyjnego.

W roku 1928 obchodzić będziemy także pamięć 500 lecia śmierci Zawiszy Czarnego, rycerza bez zmazy, podawanego na wzór harcerskiej słowności i rzetelności.

Oby „Rocznik na rok 1928“ przyczynił się do rzetelnego uzgodnienia życia naszego z zasadami i normami harcerskiemi i do lepszej służby jednostek i organizacji — Ruchowi.

Spis treści

 

Treść rocznika.

 

Część I.


Literatura harcerska. Książki do bibljotek        XIII
Hymny narodowe      XXVI
Przewodniczący Z. H. P.        1
Harcerski Kalendarzyk Historyczny        3
Ważniejsze daty z życiorysu Skauta Naczelnego       21
Przyrzeczenie i prawo harcerskie       26
Od Redakcji       30
Z życia harcerskiego (kilka obrazków)       32
Wartość wychowawcza skautingu, Prof. Dean James E. Russel       46
Zawisza Czarny z Grabowa, E. Ryszkowski       57

 

Część II. Organizacja Związku Harcerstwa Polskiego.


Źródła. Krótkie przedstawienie całości       65
Skróty       69
Protektorzy Z. H. P. Statut       71
Akty Min. W. R. i O. P. Instrukcja w sprawie szkolnych 
drużyn harcerskich       86
Organizacja drużyn: Drużyna       91
Komenda Hufca      114
Komenda Chorągwi      117
Oddziały Związku Harcerstwa Polskiego      122
Statut Oddziału      126
Naczelne Władze Związku Harcerstwa Polskiego. Zjazd Walny      140
Naczelna Rada Harcerska      151
Naczelnictwo. Główne Kwatery      157
Sądy      162
Harcerski Kodeks Honorowy      166
Członkowie czynni (starszyzna harcerska)      169
Stopnie i próby starszyzny m.      178
Kształcenie starszyzny m.      194
Starsi harcerze i starsze harcerki      198
Członkowie współdziałający. Koła Przyjaciół Harcerstwa      210
Kierunek prac Kół, St. Czajkowska      210
Członkowie Współdziałający Z. H. P.      217
Koła Przyjaciół Harcerstwa      219
Regulamin Koła Przyjaciół. Legitymacje, oznaki      221
Przepisy obowiązujące w drużynach żeńskich      228
Regulamin munduru i oznak harcerskich      277
Próby i stopnie młodzieży męskiej      308
Przepisy obowiązujące obozy i kolonje m.      312
Instrukcja w sprawie raportów w drużynach m.      321
Różne przepisy i instrukcje (patrz Skorowidz)      332
Rozporządzenia Ministerstwa W. R. i O. P.      373
Część III.
Druki obowiązujące i używane w Zw. Harc. Polskiego      379
Terminarz Związku Harcerstwa Polskiego      380
Harcerstwo w liczbach      388
Podział terytorjalny. Adresy      390

ISBN: 978-83-7850-615-7

Format: A6
Objętość: 404 stron
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016

 

Marginalizacja na rynku pracy, Pikuła G. Norbert, logopedia, historia, pedagogika, logopedia, edukacja, księgarnia internetowa, Impuls,  bestsellery, Oficyna Wydawnicza Impuls, nowości, nowo wydane, nowe książki, www.nowowydane.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls

ul. Fatimska 53 b
31-831 Kraków

www.impulsoficyna.com.pl